Surfin' JavaScript Wave
19 sierpnia 2009

Simple Edit In Place feature using ierange library

Recently I found ierange library which is a great implementation of W3C DOM Ranges for Internet Explorer. Using it and PrototypeJS I’ve created edit in place feature to easily change the content of a div element. Check out the DEMO »

5 sierpnia 2009

Load content while scrolling with Prototype and JSON-P via Yahoo API

Today I’d like to present my solution for loading content while scrolling down the page in the DZone style using PrototypeJS library. Check out simple DEMO » Demo was tested in Firefox, Chrome, IE7/8 and Opera. I used Yahoo Local Search API as a JSON data source for keyword kitesurfing. Here is simple table where […]

20 lipca 2009

Twitter API: Stream of messages for query with PHP, JSON and Prototype

Last week Antonio Lupetti presented on his blog turorial on Twitter API: How to create a stream of messages Monitter-like with PHP and jQuery. I would like to present how I did such widget using PrototypeJS and JSON. I left html and css unchanged and you can CHECK OUT DEMO HERE. I used JSON-PHP library […]

7 lipca 2009

Konkurencja najnowszych przeglądarek: Firefox 3.5, IE 8, Chrome 3, Opera 10 i Safari 4

Pierwsza połowa tego roku przyniosła najnowsze wersje różnych przeglądarek. W końcu zaczyna być widać, że konkurencja między Firefox 3.5, IE8 i chociażby Chrome 3 przynosi efekty w postaci długo oczekiwanych zmian dla użytkowników i twórców stron. Poza tym, że wyniki testu Acid3 są coraz lepsze, to pojawiło się parę nowych funkcjonalności, które zostały zaimplementowane przynajmniej […]