Konkurencja najnowszych przeglądarek: Firefox 3.5, IE 8, Chrome 3, Opera 10 i Safari 4

7 lipca 2009

Konkurencja najnowszych przeglądarek: Firefox 3.5, IE 8, Chrome 3, Opera 10 i Safari 4

Pierwsza połowa tego roku przyniosła najnowsze wersje różnych przeglądarek. W końcu zaczyna być widać, że konkurencja między Firefox 3.5, IE8 i chociażby Chrome 3 przynosi efekty w postaci długo oczekiwanych zmian dla użytkowników i twórców stron. Poza tym, że wyniki testu Acid3 są coraz lepsze, to pojawiło się parę nowych funkcjonalności, które zostały zaimplementowane przynajmniej […]

2 kwietnia 2009

Test Acid3 i wielki postęp Internet Explorer 8

Test Acid3 ma na celu sprawdzenie przeglądarek pod kątem zgodności ze standardami internetowymi wyznaczanymi przez organizację W3C. Test kładzie szczególny nacisk na Document Object Model i JavaScript, które są podstawowymi elementami strony związanymi z dynamicznymi aplikacjami internetowymi. Poniżej prezentuje aktualne wyniki testu, przy czym maksimum czyli przejście testu wynosi 100 punktów: IE 8 – 20pkt. […]