4 sposoby definiowania klasy w Javascript

27 marca 2009

4 sposoby definiowania klasy w Javascript

O co chodzi? W Javascript programowanie obiektowe może być zrealizowane przy pomocy różnych składni. Poniżej opiszę cztery sposoby podejścia do tematu. Należy pamiętać, że w JS nie ma klas, tak jak w innych językach. Możemy symulować klasy przy pomocy funkcji, ale generalnie wszystko jest obiektem. 1. Funkcja Definiujemy klasę, następnie przy pomocy słowa kluczowego new […]