Debugowanie IE7 czyli nigdy więcej alert(‚test’)

10 marca 2009

Debugowanie IE7 czyli nigdy więcej alert(‚test’)

W Firefoxie po zainstalowaniu Firebuga mamy do dyspozycji zbawienny obiekt console, który loguje zmienne JS na konsolę. To samo możemy mieć w IE7 po zainstalowaniu dodatku CompanionJS. Nie potrafi on co prawda wyświetlać obiektów, lecz tylko stringi i integery, ale i tak jest bardzo dużym ułatwieniem. Nie trzeba już klikać mnóstwa razy w guzik OK, […]