Zaczynamy z Git

keemor~25 października 2018 /Javascript

W poprzednim wpisie stworzyliśmy nasz pierwszy kod aplikacji.

Teraz zainstalujemy system kontroli wersji (version-control system), aby śledzić zmiany naszego kodu oraz w razie potrzeby przywracać poprzednie wersje plików.

Instalujemy Git

Pobieramy Git i instalujemy zaznaczając opcję Use Git from the Windows Command Prompt

Git setup

Po ponownym zalogowaniu do Windows, komenda git będzie dostępna w konsoli.

W katalogu głównym naszego projektu tworzymy repozytorium lokalne:

git init

Tworzymy plik .gitignore i wpisujemy do niego ignorowanie katalogu node_modules:

node_modules/

Dodajemy .gitignore do repozytorium:

git add .gitignore

Wypuszczamy do repozytorium .gitignore:

git commit -m ".gitignore added"

Dodajemy pliki do repozytorium:

git add .

Wypuszczamy do repozytorium pierwsze wersje naszych plików:

git commit -m "Initial commit"

Sprawdzamy status repozytorium:

PS C:\Users\romualds\Workspace\projekt1> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

Visual Studio Code, który polecam ma wbudowaną obsługę Git, więc jeśli zmienimy jakiekolwiek pliki zmiany można podejrzeć klikając w panelu po lewej albo skrótem Ctrl + Alt + G.

vs code git

W kolejnym wpisie zaczniemy z Babel i JSX

Dodaj komentarz