Zaczynamy z Node.js

keemor~23 października 2018 /Javascript/Node.js

To jest pierwszy z serii artykułów, w którym pokażę jak przy pomocy Node.js, Express, MongoDB i React (tzw. MERN) zestawić w pełni funkcjonalną stronę przy użyciu JavaScript.
Node.js będzie naszym środowiskiem, Express serwerem (backend), MongoDB bazą danych NoSQL, a React widokiem (frontend).

Instalacja Node.js

Na początek instalujemy Node.js lokalnie na komputerze. Wybieramy wersję LTS – Long Time Support.
Razem z Node.js zainstaluje się NPM czyli Node Package Manager, który będzie potrzebny do instalowania wszystkich bibliotek.

W Windows 10 mamy dostęp do Windows Power Shell.
Po jego otwarciu i wpisaniu komend:

node -v
npm -v

Instalacja edytora Visual Studio Code

Visual Studio Code od Microsoftu zadebiutował w 2015 roku i podbił serca wielu developerów. Jeśli nie masz swojego ulubionego edytora, skorzystaj z niego.

Po instalacji tworzymy katalog, w którym będzie nasz projekt i otwieramy go. Wewnątrz edytora otwieramy Terminal -> New Termial i uruchamiamy:

npm init -y

Komenda stworzyła plik package.json, w której będziemy automatycznie zapisywać, które biblioteki instalujemy.

Hello World!

Na koniec nie może zabraknąć pierwszego uruchomienia. Tworzymy w katalogu głównym index.js:

console.log('Hello World!');

A w terminalu wywołujemy:

PS C:\Users\romualds\Workspace\projekt1> node index.js
Hello World!
PS C:\Users\romualds\Workspace\projekt1>

Dodaj komentarz