keemor.com - Surfin' JavaScript Wave

JSON Archiveby keemor

4 sposoby definiowania klasy w Javascript

O co chodzi?

W Javascript programowanie obiektowe może być zrealizowane przy pomocy różnych składni. Poniżej opiszę cztery sposoby podejścia do tematu.

Należy pamiętać, że w JS nie ma klas, tak jak w innych językach. Możemy symulować klasy przy pomocy funkcji, ale generalnie wszystko jest obiektem.

1. Funkcja

Definiujemy klasę, następnie przy pomocy słowa kluczowego new tworzymy obiekt z atrybutem color = Blue. Wywołanie metody paint powoduje przemalowanie auta na czerwony.


function Car1(color) {
	this.color = color;
	this.paint = function() {
		this.color = 'Red';
	};
}
var Car = new Car1('Blue');
Car.paint();

Read More