keemor.com - Surfin' JavaScript Wave

Firefox Archiveby keemor

Konkurencja najnowszych przeglądarek: Firefox 3.5, IE 8, Chrome 3, Opera 10 i Safari 4

Pierwsza połowa tego roku przyniosła najnowsze wersje różnych przeglądarek. W końcu zaczyna być widać, że konkurencja między Firefox 3.5, IE8 i chociażby Chrome 3 przynosi efekty w postaci długo oczekiwanych zmian dla użytkowników i twórców stron.

Poza tym, że wyniki testu Acid3 są coraz lepsze, to pojawiło się parę nowych funkcjonalności, które zostały zaimplementowane przynajmniej w kilku z nich. Omówię funkcjonalności, które wpływają na prędkość ładowania stron oraz pozwalają na lepsze wykorzystanie JavaScriptu.

Proces w zakładce

Przeglądarki zaczęły rozdzielać poszczególne zakładki na osobne procesy. Skutkuje to szybszym przeglądaniem, ponieważ strony są przetwarzane równolegle w tym samym czasie. Dodatkowo, błąd na jednej zakładce nie powoduje zamknięcia całej przeglądarki, ale tylko jednego procesu.
Programiści IE 8 też dali radę to osiągnąć i tworzą dobrze widoczny proces iexplorer.exe dla każdej zakładki.

IE8 proces w zakładce
Read More


by keemor

Test Acid3 i wielki postęp Internet Explorer 8

Test Acid3 ma na celu sprawdzenie przeglądarek pod kątem zgodności ze standardami internetowymi wyznaczanymi przez organizację W3C.
Test kładzie szczególny nacisk na Document Object Model i JavaScript, które są podstawowymi elementami strony związanymi z dynamicznymi aplikacjami internetowymi.

Poniżej prezentuje aktualne wyniki testu, przy czym maksimum czyli przejście testu wynosi 100 punktów:

  • IE 8 – 20pkt.
  • IE 8 Beta Win 7 – 21pkt.
  • IE 7 – 12pkt.
  • FF 2 – 54pkt.
  • FF 3.0.7 – 71pkt.
  • Chrome 1.0 – 79pkt.
  • Opera 9.63 – 85pkt.
  • Safari 4 Public Beta – 100pkt.

Read More


by keemor

Wyszukiwarka oraz akcelerator dla IE i Firefox

Wyszukiwarka

będzie szukać po naszych kontaktach w Contails.com. Wymaga wcześniejszego zalogowania się do serwisu, ponieważ nasze kontakty są zabezpieczone hasłem i musimy mieć aktywną sesję z serwisem.

Wyszukiwarka Contails

Wyszukiwarka będzie obsługiwać sugestie w Firefoxie 2 i 3 oraz w IE8.
W IE7 będzie po prostu przekierowywać na wyniki wyszkiwania w Contails.
Read More


by keemor

Debugowanie IE7 czyli nigdy więcej alert(‚test’)

W Firefoxie po zainstalowaniu Firebuga mamy do dyspozycji zbawienny obiekt console, który loguje zmienne JS na konsolę. To samo możemy mieć w IE7 po zainstalowaniu dodatku CompanionJS. Nie potrafi on co prawda wyświetlać obiektów, lecz tylko stringi i integery, ale i tak jest bardzo dużym ułatwieniem. Nie trzeba już klikać mnóstwa razy w guzik OK,…

Read More