keemor.com
Surfin' JavaScript Wave

Test Acid3 i wielki postęp Internet Explorer 8

2 kwietnia 2009

Test Acid3 i wielki postęp Internet Explorer 8

Test Acid3 ma na celu sprawdzenie przeglądarek pod kątem zgodności ze standardami internetowymi wyznaczanymi przez organizację W3C. Test kładzie szczególny nacisk na Document Object Model i JavaScript, które są podstawowymi elementami strony związanymi z dynamicznymi aplikacjami internetowymi. Poniżej prezentuje aktualne wyniki testu, przy czym maksimum czyli przejście testu wynosi 100 punktów: IE 8 – 20pkt. […]